• Srpski
  • English
  • Slovenščina

PROIZVODI

Gorionik na pelete EcoPell ECO-35

EcoPell ECO-35 je gorionik na pelet koji se može ugraditi na većinu kotlova individualnih sistema centralnog grijanja predviđenih za čvrsta i tečna goriva. Kvalitet i pouzdanost ugrađenih komponenti garantuju dug životni vek našim proizvodima.

EcoPell ECO-35 set sastoji se od samog gorionika ,kontrolno upravljačke elektronike, spoljnjeg dobavljača goriva i rezervoara za gorivo.

Gorionik je konstruisan tako da u sebi ima i interni dobavljač goriva koji dozira pelet u komoru za sagorevanje. Ovakva konstrukcija garantuje zaštitu od povratnog plamena, takođe interni dobavljač preciznije dozira pelet u komoru za sagorevanje.

Kontrolno upravljačka elektronika je, moglo bi se reći „mozak“ uređaja, i zamišljena je tako da omogućava veoma lako i udobno korišcenje seta cele grejne sezone. Ona obavlja sva neophodna merenja, dozira odnos i količinu goriva i vazduha po unapred utvrđenim parametrima. Osim što upravlja uređajem, ona takođe korisniku omogućava da upravlja, menja parametre kako pokretanja uređaja tako i parametre samog sagorevanja.

Ceo sistem je potpuno automatizovan i može se programirati za svaki dan u nedelji. Na kontrolno upravljačku elektroniku moguće je priključiti GSM modul koji omogućava da se pomoću SMS poruka ili EcoPell-droid aplikacije ocitavaju svi parametri bitni za rad i podešavanja celog sistema.

GSM/GPRS modul

GSM/GPRS modul je predviđen za komunikaciju sa kontrolno upravljačkom elektronikom putem SMS poruka ili EcoPell-droid aplikacije. Na kontrolno upravljačkoj elektronici se programiraju brojevi telefona sa kojih je moguće slati zahteve i dobijati izveštaje.

Komunikacija SMS porukama je zamisljena tako da se elektronici šalju SMS poruke odredjene sadržine koje elektronika prepoznaje i izvršava komande, a u obrnutom smeru šalje podatke za koje je korisnik poslao upit.

Komunikacija EcoPell-droid aplikacijom je zamišljena tako da u okviru aplikacije su prikazani svi parametri i podešavanja na gorioniku.

Prva strana aplikacije prikazuje parametre kao što su:
*vreme osvežavanja podataka
*prekidač gorionika (može menjati stanje prekidača)
*sistemsko vreme na kontrolno upravljačkoj elektronici
*stanje gorionika, radni ciklus u kom se gorionik trenutno nalazi
*zadata temperatura vode u kotlu (može se menjati zadata temperatura)
*trenutna temperatura vode u kotlu
*prekidač tajmera (može se menjati stanje prekidača)

Druga strana aplikacije prikazuje tajmere. U memoriji telefona je moguće sacuvati više postavki tajmera i pozavati ih iz memorije.
U okviru podešavanja tajmera postoje devet uslova i mogu se podesiti sledeci parametri:
*dan za koji uslov važi (može se odabrati jedan ili više dana)
*prekidač gorionika (uslov može uključiti ili isključiti gorionik)
*pocetno i krajnje vreme uslova
*da li se prati temperatura koja je zadata u glavnom meniju ili u okviru samog uslova
*temperatura koja se zadaje u okviru uslova tajmera

Treća strana aplikacije prikazuje dnevnik (log) rada gorionika. U dnevniku se mogu videti svi radni ciklusi kroz koje je gorionik prošao unazad onoliko koliko korisnik zahteva.

Četvrta strana aplikacije prikazuje prikazuje razne parametre koji se nalaze u podmeniju Podešavanja.